Thủ tục làm Hộ Chiếu - Visa » Visa Châu Mỹ

Visa Canada

Visa Canada

HỒ SƠ CẦN THIẾT KHI XIN THỊ THỰC NHẬP CẢNH DU LỊCH VISA CANADA

CÁC GIẤY TỜ YÊU CẦU (tất cả các mẫu đơn phải được điền và ký tên đầy đủ):

-          “Ðơn xin thị thực nhập cảnh du lịch” mẫu đơn IMM 5257; Ðương đơn phải liệt kê tất cả các thành viên gia đình trong đơn (bao gồm: vợ/chồng, vợ/chồng (không hôn thú) và tất cả trẻ em dưới 22 tuổi, ngay cả khi họ không cùng đi với đương đơn.

-          “Bản khai lý lịch gia đình” mẫu đơn IMM5406; Cho đương đơn chính và tất cả những người đi theo trên 18 tuổi.

-          “Bản khai câu hỏi dành cho du lịch/thăm thân và đi công tác”, dùng cho đương đơn chính.

-          “Tờ khai uỷ quyền” mẫu đơn IMM5476, cho trường hợp có người hỗ trợ đương đơn trong việc chuẩn bị hồ sơ.

-          “Tuyên thệ tình trạng sống chung không hôn thú” mẫu đơn IMM 5409 (nếu có).

-          Cung cấp số điện thoại liên lạc của đương đơn chính hoặc người giám hộ có thể liên lạc được trong giờ làm việc.

-          Hộ chiếu còn hạn cho mỗi đương đơn (ít nhất phải còn 1 trang giấy trống và hiệu lực phải còn ít nhất là 6 tháng).

-          Hai (2) tấm hình 4×6 của mỗi đương đơn, chụp trong vòng 6 tháng.

 

CÁC GIẤY TỜ HỖ TRỢ:

Giấy tờ hộ tịch hợp pháp (Hộ khẩu, khai sinh, Chứng minh nhân dân, giấy chứng nhận kết hôn hoặc quyết định ly hôn).

Thư giải thích lý do liên quan đến mục đích chuyến đi như: Thư mời nêu rõ đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thọai liên lạc của người mời và mối quan hệ với đương đơn.

Bằng chứng chứng minh các nguồn tài chính của đương đơn như:

-          Nếu là nhân viên làm việc hợp đồng cung cấp Hợp đồng lao động, Giấy bổ nhiệm chức vụ, Xác nhận mức lương, Quyết định cho nghỉ phép đi du lịch

-          Nếu là chủ doanh nghiệp phải cung cấp bản sao của giấy phép đăng ký kinh doanh, giấy đăng ký thuế, biên lai thuế thu nhập doanh nghiệp trong 6 tháng gần nhất.

-          Nếu là sinh viên đang học ở Việt nam phải có bản sao thẻ sinh viên và bảng điểm gần nhất cũng như bằng chứng về tài chính của bố mẹ đương đơn.

-          Tất cả các đương đơn phải cung cấp những bằng chứng về tài sản cũng như tình hình tài chính (bất động sản, nhà, xe, xác nhận số dư tài khỏan ngân hàng/sổ tiết kiệm)

Ðương đơn đi cùng trẻ em dưới 16 tuổi phải có thư xác nhận đồng ý của người bố hoặc mẹ cho phép trẻ đi du lịch.

Ðương đơn dưới 18 tuổi đi du lịch không cùng với bố mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp sẽ phải có thư ủy quyền giám hộ từ bố mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp và thư nhận quyền giám hộ từ người nhận giám hộ trong suốt thời gian trẻ ở Canada

 

Trường hợp đi thăm thân nhân, thông tin về nguồn tài chính của người tài trợ và của vợ/chồng của người tài trợ ở Canada gồm:

-          Bản sao thẻ công dân hoặc thường trú dân Canada của người tài trợ (PR card).

-          Thư mời của người tài trợ ở Canada nêu rõ thời gian, số tiền, điều kiện và trách nhiệm tài chính, mối quan hệ với với đương đơn, tổng số người sinh sống trong gia đình của người tài trợ.

-          Bản chính hoặc bản sao có thị thực thuế thu nhập Notice of Assessment (T451/ Income Tax Return Information- Regular (RC143) trong 2 năm vừa qua của ngừoi tài trợ và của chồng/vợ người tài trợ;

-          Nếu chồng/ vợ của người tài trợ không làm việc hoặc vì lý do nào khác không nộp những giấy tờ này thì vui lòng đính kèm 1 lá thư giải thích.

-          Giấy xác nhận số dư tài khoản ngân hàng của người tài trợ & chồng/ vợ của người tài trợ.

-          Giấy xác nhận việc làm của người tài trợ & chồng/ vợ của người tài trợ.

-          Nếu đi thăm thân nhân bị bệnh phải kèm theo thư xác nhận của bệnh viên hoặc bác sỹ điều trị nêu rõ tình trạng bệnh và diễn tiến bệnh của người thân bệnh ở Canada.

Trường hợp đi công tác:

-          Thư xác nhận cử đi công tác do tổ chức/công ty của đương đơn.

-          Thư mời của tổ chức/công ty từ Canada nêu rõ mục đích chuyến đi và ai là người chịu trách nhiệm về chi phí chuyến đi cho đương đơn.

Trường hợp du học sinh quay lại:

-          Bảng điểm gốc gần nhất của trường tại Canada.

-          Giấy phép du học còn hiệu lực ít nhất là 6 tháng kể từ ngày dự kiến nhập học trở lại.

-          Thư xác nhận từ trường học ờ Canada nêu rõ việc đang ký khóa học tiếp theo.

Dịch vụ khác...

Dịch vụ visa hộ chiếu tại Hồ Chí Minh
Dịch vụ visa hộ chiếu tại Hồ Chí Minh