Đối tác

Chính Sách Bảo Mật Của VisaInvn.Com

Chính Sách Bảo Mật

VisaInvn.Com  cam kết bảo vệ sự riêng tư của bạn. Chúng tôi sẽ bảo vệ mọi thông tin của bạn bao gồm thông tin cung cấp trên website hay thông cung cấp cho việc quản lý dữ liệu khách hàng trong từng bộ phận của VisaInvn.Com hay cho các dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi hứa sẽ không cung cấp các thông tin này cho bất kỳ một trang mạng hay tổ chức cá nhân nào khác.
VisaInvn.Com nhìn chung là một trang web dành cho người vào xem truy cập, dành cho người sử dụng ở mọi lứa tuổi. Thông tin cá nhân của mọi đối tượng trong website này được chọn lọc, sử dụng và không tiết lộ giống như cam kết của VisaInvn.Com.

Tổng hợp thông tin cá nhân của bạn

Giống như là một website thương mại điện tử, VisaInvn.Com  tổng hợp thông tin cá nhân của bạn, như là địa chỉ email, tên, địa chỉ nhà và nơi làm việc hay số điện thoại. Thông tin tổng hợp bởi VisaInvn.Com được sử dụng chỉ với mục đích chăm sóc khách hàng. 

Sử dụng thông tin cá nhân của bạn

VisaInvn.Com sử dụng thông tin cá nhân của bạn để lên chương trình các đơn hàng và để giao các mặt hàng yêu cầu. Có thể VisaInvn.Com sử dụng thông tin cá nhân của bạn để gửi cho bạn thông tin các sản phẩm và dịch vụ khác trong tương lai. VisaInvn.Com còn có thể liên hệ đến bạn để tổng quát và nghiên cứu ý kiến của bạn đối với những dịch vụ hiện tại hay những dịch vụ mới tiềm năng mà VisaInvn.Com sẽ định giới thiệu.
VisaInvn.Com sẽ không bán, cho mượn hay cung cấp danh sách khách hàng cho phía thứ 3. Nhân viên VisaInvn.Com sẽ liên hệ đến bạn để đưa ra lời đề nghị đặc biệt mà có lẽ sẽ hấp dẫn bạn. Trong mọi trường hợp, thông tin cá nhân của bạn (email, tên, địa chỉ hay số điện thoại) sẽ không được chuyển giao cho bên thứ 3 nào khác.
Thỉnh thoảng chúng tôi thuê những công ty khác để cung cấp những dịch vụ giới hạn nhân danh chúng tôi, như là nắm giữ việc giao hàng qua đường bưu điện, cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng hay thực hiện việc phân tích thống kê về dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi chỉ cung cấp cho những công ty này những thông tin cá nhân mà họ cần để thực hiện dịch vụ. Những công ty này được yêu cầu giữ bí mật những thông tin của bạn và không được sử dụng những thông tin này với bất kỳ mục đích nào khác.
VisaInvn.Com không dùng hay tiết lộ những thông tin nhạy cảm của khách hàng như là giới tính, tôn giáo, nguồn gốc chính trị mà không được sự cho phép một cách rõ ràng của bạn.
VisaInvn.Com có lẽ sẽ thâm nhập và tiết lộ thông tin các nhân của bạn nếu được yêu cầu bởi cơ quan luật pháp hay trong niềm tin tưởng với mục đích tốt rằng hành động tiết lộ thông tin này là cần thiết để: (a) tuân theo điều lệ của luật pháp hay tuân theo tiến trình hợp pháp thực hiện bởi VisaInvn.Com; (b) bảo vệ những quyền của VisaInvn.Com bao gồm cả website; (c) hành động đối với những tình huống cấp thiết để bảo vệ sự an toàn cá nhân của những người sử dụng dịch vụ của VisaInvn.Com hay của cộng đồng.

Kiểm soát thông tin cá nhân của bạn

VisaInvn.Com đưa ra cho khách hàng của nó những chọn lựa đối với việc tổng hợp, sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân. Bạn có lẽ sẽ thông báo cho chúng tôi những sự ưa thích của bạn bằng cách email về địa chỉ visainvn@yahoo.com. Xin bạn đảm bảo việc cung cấp thông tin tài khoản là đầy đủ bởi vì chúng tôi sẽ phải nhận ra bạn trong kho dữ liệu của chúng tôi.
Bạn có lẽ sẽ ngưng nhận email khuyến mãi của VisaInvn.Com trong tương lai bằng cách trả lời trực tiếp bất kỳ email nào VisaInvn.Com gửi cho bạn rằng yêu cầu loại bỏ bạn ra khỏi danh sách email nhận email khuyến mãi của chúng tôi.

Bảo mật thông tin cá nhân của bạn

VisaInvn.Com cam kết bảo vệ sự an toàn thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi sử dụng một loại công nghệ và thủ tục bảo mật để giúp bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi sự tiết lộ, sử dụng và truy cập không được phép.

Kết nối với website khác

Website của chúng tôi có thể chứa đường Links đến những website được yêu thích khác. Tuy nhiên một khi bạn dùng những đường Links này và rời khỏi website của chúng tôi, bạn nên lưu ý rằng chúng ta không có bất kỳ kiểm soát nào đến những website mà bạn chuyển đến. Do đó chúng tôi không có bất kỳ trách nhiệm nào để bảo vệ và bảo mật những thông tin mà bạn đã cung cấp khi viếng thăm những website này và những website này không dược quản lý bởi chính sách bảo mật của chúng tôi. Bạn nên thực hiện những lời cảnh báo và xem qua nhưng chính sách bảo mật của chúng tôi ứng dụng cho website này.

Những thay đổi đối với chính sách bảo mật

VisaInvn.Com sẽ thỉnh thoảng cập nhật chính sách bảo mật này để phản ảnh công ty và để phản hồi tới khách hàng. Nếu có bất kỳ sự thay đổi cụ thể nào trong chính sách này hay trong cách mà VisaInvn.Com sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn, VisaInvn.Com sẽ thông báo những thay đổi đổi này để bổ sung những thay đổi. VisaInvn.Com khuyến khích bạn xem lại chính sách này để nắm được tình hình VisaInvn.Com bảo vệ thông tin của bạn.

Dịch vụ visa hộ chiếu tại Hồ Chí Minh
Dịch vụ visa hộ chiếu tại Hồ Chí Minh